Kontakty:

Studio Čtyřlístek, z.s.
Dělnická 17b
779 00 Olomouc- Neředín

Zápis do MŠ: 775 606 244
(Mgr. Jandová)

tel.: 585 411 086
mobil: 774 712 710 (Bezděková)
e-mail: 4list@seznam.cz

Bližší popis a mapa >>

Studio Čtyřlístek

Studio Čtyřlístek


Informace o dalších
aktivitách Studia Čtyřlístek
naleznete na
www.studio-ctyrlistek.cz.

  • Projekt Montessori do MŠ a ZŠ

Společný projekt Studia Čtyřlístek, o.s. a MŠ + ZŠ Horka na Moravě

Projekt Montessori do MŠ a ZŠ byl oficiálně zahájen v lednu 2008.

Jeho přípravné fáze probíhaly již od dubna 2007, kdy Studio Čtyřlístek jako partner oslovilo vedení MŠ a ZŠ Horka n.M, poskytlo první základní informace o výchovně vzdělávacím směru Metody Montessori a zahájilo poradenskou činnost z této oblasti.

Byly podniknuty první nezbytné kroky k bližšímu seznámení se s Metodou Montessori ve formě návštěv již zavedených Montessori MŠ a ZŠ v ČR, nabídnuty informativní kurzy Metody Montessori a první vzdělávací kurzy pro učitelky, které se pro tento výchovně vzdělávací systém nadchly a chtějí ho smysluplně využívat při práci s dětmi.

V září 2007 byla zahájena příprava na transformaci klasické třídy MŠ

na třídu Montessori a od září 2008 již tato třída MŠ funguje.

Součástí projektu byla příprava 1. Montessori třídy ZŠ na školní rok 2009/2010 v Olomouckém kraji. Tato třída zahájí provoz 1.9.2009 s počtem 17 žáků.

V rámci projektu ESF, který získala obec Horka n.M. bude vybavena tato třída Montessori pomůckami a nábytkem.

Při setkání rodičů a dětí budoucí první třídy se zástupci Studia Čtyřlístek, se podařilo založit občanské sdružení Montessori škola a rodina , které bylo v srpnu r.2008 zaregistrováno u MV ČR.

Proč si vybrat třídu Montessori?

Metoda Montessori je celosvětově rozšířený alternativní program schválený MŠMT ČR.

Cílem Montessori pedagogiky je vychovávat svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které umí řešit problémy, vzájemně si naslouchat, rozumí okolnímu světu, jsou upřímné, tolerantní, ale zároveň se nebojí říci svůj názor.

Rodiče mají možnost po předchozí domluvě navštívit třídu a pracovat společně s dítětem. Vzdělání a výchova je společná odpovědnost školy a rodiny.

Dětem nabízí:

  • Promyšlený a ověřený vzdělávací systém zahrnující speciální výukové pomůcky, které v dětech podporují přirozenou potřebu se učit
  • Bezpečné prostředí, kde učitel je nejen přirozenou autoritou, ale i partnerem, který pomáhá dětem rozvinout jejich vrozené schopnosti
  • Citlivý přístup založený na respektu a vzájemné komunikaci mezi učitelem a dítětem a také mezi dětmi navzájem
  • Systém, který vede k samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráci

Montessori podporuje celkový rozvoj osobnosti dítěte.

Partneři a sponzoři

Děkujeme našim partnerům a sponzorům za podporu a spolupráci!

MŠ a ZŠ Horka nad Moravou

Mpsv

Všichni partneři a sponzoři >>

Naleznete nás i na ...

 Facebook Čtyřlístek-Montessori     odkaz na jarce net

Přihlášení