Metoda  Montessori  je celosvětově rozšířený alternativní program schválený MŠMT.

Metoda  Montessori  vychází z vnitřní potřeby dětí učit se, zkoumat a objevovat nové věci.

 

Základní principy jsou:

„ Pomoz mi, abych to dokázal sám“

„ Od uchopení  k  pochopení  - aneb ruka je nástrojem ducha“

 

Jedno z nejdůležitějších období pro vývoj osobnosti je mezi narozením a věkem šesti let. V tomto období je dítě obdařeno jedinečnou schopností ,,ABSORBUJÍCÍ MYSLI“, která umožňuje nasávat z vnějšího prostředí obrovské množství informací jako celek, tyto informace ukládat a vytvářet tak pevný a jedinečný základ pro další vývoj.

 

Montessori systém předškolní výchovy je jeden z nejefektivnějších způsobů jak tyto vzácné roky naplno využít.

 

Cílem Montessori  pedagogiky je vychovávat svobodné,  zodpovědné  a samostatné osobnosti,  které umí řešit problémy, vzájemně si naslouchat, rozumí okolnímu světu,  jsou upřímné,  tolerantní,  ale zároveň se nebojí říci svůj názor.

 

Chování učitele k dítěti je vždy plné respektu k jeho individualitě  jako k hotovému člověku.

Učitel je rádce a rovnocenný partner, který dítěti pomáhá na jeho  cestě objevování a učení se, projevuje maximální vstřícnost, otevřenost, trpělivost k dítěti.


Zapojení rodičů do Montessori třídy - Rodiče mají možnost po předchozí domluvě navštívit třídu a pracovat společně s dítětem. Vzdělání a výchova je společná odpovědnost školy a rodiny.

Partneři a sponzoři

Děkujeme našim partnerům a sponzorům za podporu a spolupráci!

MŠ a ZŠ Horka nad Moravou

Mpsv

Všichni partneři a sponzoři >>

Naleznete nás i na ...

 Facebook Čtyřlístek-Montessori     odkaz na jarce net

Přihlášení