Kontakty:

Studio Čtyřlístek, z.s.
Dělnická 17b
779 00 Olomouc- Neředín

Zápis do MŠ: 775 606 244
(Mgr. Jandová)

tel.: 585 411 086
mobil: 774 712 710 (Bezděková)
e-mail: 4list@seznam.cz

Bližší popis a mapa >>

Studio Čtyřlístek

Studio Čtyřlístek


Informace o dalších
aktivitách Studia Čtyřlístek
naleznete na
www.studio-ctyrlistek.cz.

Masáže do škol aneb masáže děti dětem

­Program Masáže do škol je jednoduchým, přístupným a efektivním nástrojem ke zlepšení kvality života dětí ve školkách a školách. Jeho záměrem je dát dětem šanci zažít pečující dotek  naprosto bezpečnou formou. Dá se také nazvat aktivizačním cvičením pro děti, které vede k rovnosti postojů ve třídě.

Program  je rozdělen do dvou hlavních forem . První obsahuje základní sestavu masážních pohybů, které doporučujeme ve školce procvičovat nejlépe každý den. Druhá forma využití je zapojení doteku a pohybu v průběhu učení, jelikož děti dokáží vstřebávat informace a učit se daleko efektivněji, je-li zapojeno jejich tělo i celá osobnost.

­Praktikování masáží je zcela nový koncept v dnešní moderní společnosti. I když jsou masáže staré jako lidstvo samo, teprve v minulém století byla věda schopna vysvětlit její výhody. Moderní společnost začala uznávat profesi masážních terapeutů a studie týkající se masáží se začaly objevovat všude jako nástroj pro zdraví, zvládání stresu a nastolení pohody.

Projekt MISP – aktivizační cvičení pro děti je jedinečný „masážní“ program zaměřený na dítě, kterým lze pomoci dětem po celém světě.Program měl dosud velký úspěch jak pro děti, tak i pro jejich rodiče a učitele. A proč je to tak? Vzhledem k tomu, že lidské bytosti potřebují dotek pro svůj zdravý vývoj. Děti dělají jednoduchou masážní sestavu (rutinu) dle našeho programu MISP, což snižuje jejich stres, zvyšuje šanci na lepší koncentraci ve škole a lepší odpočinek doma.

Výzkumy ukazují, že hlavními přínosy dotekového aktivizačního cvičení jsou:

 1. Děti jsou uvolněnější, dochází ke zvýšení pocitu klidu a jsou šťastnější.

 2. Mají pozitivní přístup k učení a snadněji se zapojují do procesu učení, déle se soustředí na výuku.

 3. Mají zvýšenou schopnost pracovat jak samostatně tak i ve skupinách.

 4. Zvyšuje se jejich sebevědomí a sebeúcta. Respektují více samy sebe i ostatní.

 5. Pociťují větší důvěru v rozhovoru s jinými dětmi a získávají silnější smysl pro pocit bezpečí.

 6. Dochází ke zlepšení sociálních dovedností, snadněji si získávají přátele.

 7. Dochází ke snížení agresivního chování a šikany.

 8. Získávají větší kreativitu a úspěšněji řeší problémy.

 9. Učebna je tišší.


Výhody pro fyzický rozvoj:

 • Podporuje integraci nervového systému k rozvoji dítěte.

 • Podporuje tělesný růst.

 • Podporuje mozkovou stimulaci růstu prostřednictvím dotyku.

Výhody pro emocionální vývoj:

 • Podporuje percepční zpětnou vazbu od nervových zakončení v pokožce.

 • Stimuluje uvolňování endorfinů, které podporují zdravý spánek a celkový pocit pohody.

 • Nižší výskyt psychosomatických onemocnění jako jsou bolesti hlavy a žaludeční bolesti.

Výhody pro imunitní systém:

 • Podporuje vývoj silné imunity pomocí změny v sympatickém nervovém systému, snížení negativních účinků stresu na dítě.

Program MISP řeší mnoho dalších problémů s dětmi jako je hyperaktivita, šikana, sociální vazby a další…

Co zavedení programu MISP podporuje?
 • Fyzický a emocionální rozvoj. Snižují se účinky stresu na vývoj dítěte.

 • Dochází ke zvýšení povědomí o lidském těle.

 • Tím jak dochází ke zpracování pocitu strachu a úzkosti, omezí se stres a napětí na vyvíjející se kostru a svalovou soustavu.

 • Snižuje se výskyt psychosomatických a chronických onemocnění jako jsou bolesti hlavy, svalů, nevolnost, žaludeční potíže, astma a mnohé další související vývojové problémy, hyperaktivita atd.

 • Masáž je účinná pro zlepšování funkce plic a krevního oběhu, což vede k celkovému pocitu pohody.

 • Zlepšení pozornosti dítěte, lepší zaostření, lepší soustředění, lepší paměť.

 • Rozvíjení dobrých sociálních dovedností, méně agresivity.

 • Obnovením rovnováhy dochází ke snížení stresového hormonu na lidský mozek, rozvíjejí se přirozené mechanismy k zvládání takových nástrojů jako je např. schopnost snadněji se naučit číst a rozvíjet řeč.

Bližší informace na : ­ www.misa-cz.com.


 


 

Partneři a sponzoři

Děkujeme našim partnerům a sponzorům za podporu a spolupráci!

MŠ a ZŠ Horka nad Moravou

Mpsv

Všichni partneři a sponzoři >>

Naleznete nás i na ...

 Facebook Čtyřlístek-Montessori     odkaz na jarce net

Přihlášení